Maintenance Notice

Due to necessary scheduled maintenance, the JMIR Publications website will be unavailable from Monday, March 11, 2019 at 4:00 PM to 4:30 PM EST. We apologize in advance for any inconvenience this may cause you.

Who will be affected?

Browse Author Index

 1. X

 2. Xi, Shugang
 3. Xia, Tingsong
 4. Xia, Yingqian
 5. Xian, Deqiang
 6. Xiang, Fei
 7. Xiao, Shuiyuan
 8. Xiao, Wangxin
 9. Xiao, Xianchao
 10. Xie, Anwei
 11. Xie, Bin
 12. Xie, Bo
 13. Xie, Hui
 14. Xie, Jinzhu
 15. Xie, Junqing
 16. Xie, Lizhi
 17. Xie, Mengjun
 18. Xie, Ri-Hua
 19. Xie, Ri-Hua
 20. Xie, Sherlly
 21. Xie, Wanhua
 22. Xie, Yuting
 23. Xie, Zhenzhen
 24. Xie, Zhuoer
 25. Xiong, Bing
 26. Xiong, Mengfei
 27. Xu, Dawen
 28. Xu, Ding
 29. Xu, Dong R
 30. Xu, Dong Roman
 31. Xu, Junfang
 32. Xu, Li-Qun
 33. Xu, Shicheng
 34. Xu, Wenlong
 35. Xu, Xiaowei
 36. Xu, Xin Yi
 37. Xu, Zhimeng
 38. Xun, Helen