Maintenance Notice

Due to necessary scheduled maintenance, the JMIR Publications website will be unavailable from Monday, March 11, 2019 at 4:00 PM to 4:30 PM EST. We apologize in advance for any inconvenience this may cause you.

Who will be affected?

Browse Author Index

 1. X

 2. Xi, Shugang
 3. Xia, Tingsong
 4. Xia, Yingqian
 5. Xian, Deqiang
 6. Xiang, Fei
 7. Xiao, Shuiyuan
 8. Xiao, Wangxin
 9. Xiao, Xianchao
 10. Xie, Anwei
 11. Xie, Bin
 12. Xie, Bo
 13. Xie, Hui
 14. Xie, Jinzhu
 15. Xie, Junqing
 16. Xie, Lizhi
 17. Xie, Mengjun
 18. Xie, Ri-Hua
 19. Xie, Ri-Hua
 20. Xie, Sherlly
 21. Xie, Yuting
 22. Xie, Zhenzhen
 23. Xie, Zhuoer
 24. Xiong, Bing
 25. Xu, Dawen
 26. Xu, Ding
 27. Xu, Dong R
 28. Xu, Dong Roman
 29. Xu, Junfang
 30. Xu, Li-Qun
 31. Xu, Shicheng
 32. Xu, Wenlong
 33. Xu, Xiaowei
 34. Xu, Xin Yi
 35. Xu, Zhimeng