Maintenance Notice

Due to necessary scheduled maintenance, the JMIR Publications website will be unavailable from Monday, March 11, 2019 at 4:00 PM to 4:30 PM EST. We apologize in advance for any inconvenience this may cause you.

Who will be affected?

Browse Author Index

 1. X

 2. Xi, Shugang
 3. Xia, Yingqian
 4. Xian, Deqiang
 5. Xiang, Fei
 6. Xiao, Shuiyuan
 7. Xiao, Wangxin
 8. Xiao, Xianchao
 9. Xie, Anwei
 10. Xie, Bin
 11. Xie, Bo
 12. Xie, Hui
 13. Xie, Jinzhu
 14. Xie, Junqing
 15. Xie, Lizhi
 16. Xie, Mengjun
 17. Xie, Ri-Hua
 18. Xie, Sherlly
 19. Xie, Yuting
 20. Xie, Zhenzhen
 21. Xiong, Bing
 22. Xu, Dawen
 23. Xu, Ding
 24. Xu, Dong R
 25. Xu, Dong Roman
 26. Xu, Junfang
 27. Xu, Wenlong
 28. Xu, Xiaowei
 29. Xu, Xin Yi
 30. Xu, Zhimeng