Maintenance Notice

Due to necessary scheduled maintenance, the JMIR Publications website will be unavailable from Monday, March 11, 2019 at 4:00 PM to 4:30 PM EST. We apologize in advance for any inconvenience this may cause you.

Who will be affected?

Browse Author Index

 1. X

 2. Xi, Shugang
 3. Xian, Deqiang
 4. Xiang, Fei
 5. Xiao, Xianchao
 6. Xie, Anwei
 7. Xie, Bin
 8. Xie, Bo
 9. Xie, Hui
 10. Xie, Jinzhu
 11. Xie, Junqing
 12. Xie, Lizhi
 13. Xie, Mengjun
 14. Xie, Ri-Hua
 15. Xie, Sherlly
 16. Xie, Yuting
 17. Xie, Zhenzhen
 18. Xiong, Bing
 19. Xu, Dawen
 20. Xu, Ding
 21. Xu, Dong R
 22. Xu, Dong Roman
 23. Xu, Junfang
 24. Xu, Wenlong
 25. Xu, Xiaowei
 26. Xu, Xin Yi
 27. Xu, Zhimeng