Maintenance Notice

Due to necessary scheduled maintenance, the JMIR Publications website will be unavailable from Monday, March 11, 2019 at 4:00 PM to 4:30 PM EST. We apologize in advance for any inconvenience this may cause you.

Who will be affected?

Browse Author Index

 1. X

 2. Xi, Shugang
 3. Xia, Tingsong
 4. Xia, Yingqian
 5. Xian, Deqiang
 6. Xiang, Fei
 7. Xiao, Shuiyuan
 8. Xiao, Wangxin
 9. Xiao, Xianchao
 10. Xie, Anwei
 11. Xie, Bin
 12. Xie, Bo
 13. Xie, Hui
 14. Xie, Jinzhu
 15. Xie, Junqing
 16. Xie, Lizhi
 17. Xie, Mengjun
 18. Xie, Ri-Hua
 19. Xie, Sherlly
 20. Xie, Yuting
 21. Xie, Zhenzhen
 22. Xie, Zhuoer
 23. Xiong, Bing
 24. Xu, Dawen
 25. Xu, Ding
 26. Xu, Dong R
 27. Xu, Dong Roman
 28. Xu, Junfang
 29. Xu, Li-Qun
 30. Xu, Wenlong
 31. Xu, Xiaowei
 32. Xu, Xin Yi
 33. Xu, Zhimeng