Maintenance Notice

Due to necessary scheduled maintenance, the JMIR Publications website will be unavailable from Monday, December 24 through Wednesday, December 26 inclusive. We apologize in advance for any inconvenience this may cause you.

Who will be affected?

Browse Author Index

 1. X

 2. Xi, Shugang
 3. Xian, Deqiang
 4. Xiang, Fei
 5. Xiao, Xianchao
 6. Xie, Anwei
 7. Xie, Bin
 8. Xie, Bo
 9. Xie, Hui
 10. Xie, Jinzhu
 11. Xie, Junqing
 12. Xie, Lizhi
 13. Xie, Mengjun
 14. Xie, Ri-Hua
 15. Xie, Sherlly
 16. Xie, Zhenzhen
 17. Xiong, Bing
 18. Xu, Dawen
 19. Xu, Ding
 20. Xu, Dong R
 21. Xu, Dong Roman
 22. Xu, Junfang
 23. Xu, Wenlong
 24. Xu, Xiaowei
 25. Xu, Xin Yi
 26. Xu, Zhimeng