Published on in Vol 8 , No 6 (2020) :June

Preprints (earlier versions) of this paper are available at https://preprints.jmir.org/preprint/15951, first published .
Evaluation of the Tobbstop Mobile App for Smoking Cessation: Cluster Randomized Controlled Clinical Trial

Evaluation of the Tobbstop Mobile App for Smoking Cessation: Cluster Randomized Controlled Clinical Trial

Evaluation of the Tobbstop Mobile App for Smoking Cessation: Cluster Randomized Controlled Clinical Trial

Meritxell Pallejà-Millán 1, 2 * , MSD ;   Cristina Rey-Reñones 2, 3 * , NP, PhD ;   Maria Luisa Barrera Uriarte 3, 4 , NP ;   Esther Granado-Font 3, 5 , NP, PhD ;   Josep Basora 1, 2 , MD ;   Gemma Flores-Mateo 1, 6 , MD ;   Jordi Duch 7 , PhD

1 Unitat de Suport a la Recerca Camp de Tarragona , Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina , Reus , ES

2 Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques , Universitat Rovira i Virgili , Reus , ES

3 Institut Català de la Salut , Unitat de Suport a la Recerca Camp de Tarragona , Reus , ES

4 Equip d'Atenció Primaria La Granja (Tarragona-2) , Direcció d'Atenció Primaria Camp de Tarragona , Institut Català de la Salut , Torreforta , ES

5 Equip d'Atenció Primaria Horts de Miró (Reus-4) , Direcció d'Atenció Primaria Camp de Tarragona , Institut Català de la Salut , Reus , ES

6 Unitat d’Anàlisi i Qualitat , Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla , Tarragona , ES

7 Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques , Universitat Rovira i Virgili , Tarragona , ES

*these authors contributed equally

Corresponding Author: